Dla Pacjentów

“Terapia w ujęciu holistycznym" – warsztaty dla pacjentów

Relaksacja wg Jacobsona