Dla Specjalistów

Układ stomatognatyczny – terapia w gabinecie stomatologicznym.

Kurs Suchego igłowania w terapii mięśniowo – powięziowych punktów spustowych.

Masaż Tkanek Głębokich z rozluźnianiem mięśniowo – powięziowym