Kurs Suchego igłowania w terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych.

2-dniowe szkolenie omawiające podstawowe zagadnienia terapii zespołów bólowych z wykorzystaniem suchej igłoterapii. Szkolenie ma charakter praktyczny. Uczestnicy po przedstawieniu technik przez prowadzącego, wykonują je na sobie.
Już po zakończeniu szkolenia terapeuta będzie potrafił stosować klinicznie poznane techniki.

Dzień 1
• Omówienie etiologii i patofizjologii punktów spustowych.
• Diagnostyka zaburzeń czynności mięśni biorących udział w dolegliwościach.
• Anatomia topograficzna, palpacyjna i funkcjonalna omawianych mięśni.
• Różne koncepcje suchego igłowania (cienko- i gruboigłowa)
• Omówienie aspektów bezpieczeństwa, wskazań oraz przeciwwskazań stosowanie igłoterapii, a także omówienie możliwych efektów pozabiegowych oraz powikłań.

• Techniki na mięśnie górnego kwadrantu ciała

Dzień 2
• Techniki zabiegowe na mięśnie dolnego kwadrantu ciała
• Powtórzenie najważniejszych informacji

 

 

Termin podamy wkrótce

koszt: 1000 zł