Układ stomatognatyczny jest to zespół współdziałających tkanek i narządów jamy ustnej części
twarzowej czaszki, który poprzez sterowanie z ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
pozwala na czynności związane z żuciem, połykaniem, wstępnym trawieniem, artykulacją,
oddychaniem czy wyrażaniem emocji poprzez mimikę. Do układu stomatognatycznego należą:
1. Stawy zębowo – zębowe
2. Stawy zębowo – zębodołowe
3. Stawy skroniowo -żuchwowe
4. Tkanki miękkie i narządy jamy ustnej (mięśnie, naczynia krwionośne, nerwy)
Układ stomatognatyczny należy rozwinąć do całego zespołu skroniowo – żuchwowo –
gnykowo – czaszkowo – kręgosłupowego. Wynika to z wzajemnych zależności tkankowych
pomiędzy strukturami.
Staw skroniowo – żuchwowy (SSŻ) jest połączeniem żuchwy z kością skroniową czaszki. Kiedy
dochodzi do nieprawidłowej pracy w obrębie SSŻ wywołanej wadą zgryzu, nadmiernym
Układ stomatognatyczny – terapia
w gabinecie stomatologicznym
napięciem tkanek miękkich czy traumatyzacją po zabiegu stomatologicznym może dojść do
wystąpienia objawów, np.:
• bólu głowy
• bólu odcinka szyjnego kręgosłupa
• szumów usznych (tinnitus)
• bólu okolicy obręczy barkowej
• bólu dołu pleców
• zawrotów głowy
• trudności w połykaniu
• parestezji w obrębie twarzy i kończyn górnych
Przyczyn zaburzeń systemu może być wiele, wliczając zaburzenie samego stawu, dysbalans
mięśniowo – powięziowy, aktywne punkty spustowe w obrębie mięśni żwaczy, zmiany
przeciążeniowe w obrębie kręgosłupa szyjnego, a także problemy bardziej odległe, m.in.
zaburzenia w obrębie stawów krzyżowo – biodrowych czy biodrowych.
Jakie umiejętności nabędziesz na kursie ?
Szkolenie pozwoli w dokładny sposób określić przyczynę zgłaszanych dolegliwości
i wprowadzić wstępną interwencję, przydatną np. W momencie wystąpienia dolegliwości
przed, w trakcie lub po interwencji stomatologicznej. Przedstawione techniki pozwolą również
zmniejszyć konsekwencje interwencji chirurgicznych w obrębie jamy ustnej.
Przedstawione techniki uwzględniają zarówno bezpośrednią pracę ze stawami skroniowo –
żuchwowymi wewnątrzustnie oraz zewnątrzustnie (poprzez techniki nerwowo – mięśniowe
oraz mobilizacje), jak i pracę pośrednią (rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, terapia
miękkotkankowa struktur odcinka szyjnego kręgosłupa).
Program szkolenia:
Dzień 1
9:00 – 18:00
1. Anatomia i biomechanika systemu skroniowo – żuchwowo – gnykowo – czaszkowo –
kręgosłupowego
2. Założenia terapii stomatologicznej
3. Wady zgryzu – przyczyny funkcjonalne
4. Dysfunkcje układu stomatognatycznego
5. Badanie funkcjonalne
6. Testy ruchomości
7. Testy bezpieczeństwa szyjnego odcinka kręgosłupa
Dzień 2
9:00 – 18:00
1. Terapia przygotowująca
2. Terapia mięśniowo – powięziowa (rozluźnianie mięśniowo – powięziowe, masaż
tkanek głębokich, terapia punktów spustowych, kinesiology taping)
3. Mobilizacje stawów skroniowo – żuchwowych
4. Stany ostre
5. Stany przewlekłe
6. Układ stomatognatyczny a postawa ciała
7. Autoterapia

Prowadzący:
Paweł Ruszczuk, MSc, BSc, MT – absolwent Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia, doktorant
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Klinice
Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego; Terapeuta Holistycznej
Medycyny Manualnej A. Rakowskiego I° Kompetencji; członek
Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu
Holistycznym; uczestnik licznych kursów z zakresu rehabilitacji i
terapii manualnej; autor publikacji naukowych oraz prelekcji na
międzynarodowej konferencji naukowej; instruktor suchej
igłoterapii oraz masażu tkanek głębokich.
Asystent:
Agnieszka Pawlak – Zych, MSc, BSc, MT

Koszt szkolenia : 700 zł

Termin szkolenia : 14-15.04.2018

Zapisy do 31 marca 2018

Zniżka do 15 marca – 100zł !!!

Liczba uczestników :  min. 12

Miejsce : Otwock / Warszawa

Fizjomedica
97116022020000000337823771 
W tytule przelewu imię i nazwisko z dopiskiem „stomatologia”

Więcej informacji:
www.fizjomedica-otwock.pl
fizjomedicaotwock@gmail.com
kom. 575767671