Refluks, zgaga, “zaburzenia żołądkowe”

 

Jedną z przyczyn powyższych zaburzeń może być rzeczywista przepuklina rozworu przełykowego, czyli sytuacji w której cześć żołądka przedostaje się przez rozwór przełykowy przepony do śródpiersia. Sytuacja ta wynika m.in. z zaburzenia napięcia przepony, tkanek jamy brzucha i klatki piersiowej. W przypadku, kiedy podobne objawy występują bez stwierdzonej badaniami obrazowymi przepukliny, zaburzenia mogą być spowodowane skurczem przejścia przełykowo – żołądkowego czy niefizjologicznych napięć tkanek np. otrzewnej, więzadeł, czy ogólniej ujmując powięzi.
W badaniach diagnostycznych należy wykonać badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego z uwzględnieniem końcowego odcinka przełyku i wpustu żołądka, prześwietlenie RTG, manometrię (badanie ciśnienia w przełyku), tomografię komputerową oraz EKG z próbą wysiłkową (w celu różnicowania z objawami kardiologicznymi).
Objawami dodatkowymi poza refluxem mogą być bóle odcinka piersiowego kręgosłupa szczególnie w części środkowej i dolnej czy bóle i pieczenie za mostkiem, stąd tak istotna jest precyzyjna diagnostyka.
Czynnikami nasilającymi objawy mogą być:
– pozycja leżąca
– dźwiganie
– schylanie się
– niektóre produkty spożywcze
– stres
– alkohol
– nikotyna

Na czym polega terapia osteopatyczna w tego typu zaburzeniach?

Celem terapii jest przywrócenie prawidłowych napięć w obrębie rozworu przełykowego poprzez pracę m.in. z narządami wewnętrznymi (terapia wisceralna), z segmentami ruchowymi kręgosłupa czy klatką piersiową.

W celu umówienia wizyty na terapię wisceralną zapraszamy do mgr Agnieszki Pawlak – Zych i mgr Pawła Ruszczuka.

https://www.znanylekarz.pl/…/fizjoterapeuta-terapeut…/otwock

https://www.znanylekarz.pl/…/fizjoterapeuta-diagnost…/otwock

żródło: “Visceral Manipulation in Osteopathy” Eric U. Hebgen, Thieme 2011.